การศึกษา

สถานที่เลี้ยงดูเด็ก สถานที่ดูแลเด็กที่ได้รับการยอมรับ วิสาหกิจการดูแลเด็กของท้องถิ่น

สถานที่เหล่านี้ จะเป็นที่ให้บริการดูแล สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุ 0 ถึง 5 ขวบ ดูแลแทนผู้ปกครองทำงานชั่วคราวหรืองานประจำจะอยู่กับเด็กไม่ได้หรือในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็จะฝากเด็กไว้ระยะหนึ่งได้ มีบางสถานที่ๆดูแลเด็กให้ในวันอาทิตย์・วันหยุดราชการ・และวันสิ้นปี

เกณฑ์ในการเข้า จะดูแลเด็กให้ผู้ปกครองที่มีความจำเป็น และไม่มีญาติอยู่ที่บ้าน
  • ในกรณีที่ทำงานในตอนกลางวัน
  • คลอดบุตร ป่วยไข้ ในกรณีมีอุปสรรคทั้งกายและใจ
  • มีคนในครอบครัวป่วยกระทันหัน หรือในกรณีที่ต้องปรนิบัติดูแลคนพิการ
  • ในกรณีประสบภัยพิบัติ
ถ้าหมดภาระในเหตุผลที่กล่าวข้างบนนี้แล้ว ต้องออกจากสถานดูแลเด็ก
ช่องที่รับเรื่อง แผนกดูแลเด็ก ศูนย์ชาวเมืองท้องถิ่น คาวาอุจิ โทมิย่า・ฮิรายอิชิ・สึงะตะกาว่า ชิมิง เซ็นเตอร์
สถานเลี้ยงดูเด็ก (รับเรื่องแทน)
ค่าดูแลเด็ก เด็กอายุ3ถึง5ขวบ ไม่เสียค่าบริการ ผู้ที่มีรายได้ต่ำ เด็กอายุ0ถึง2ขวบไม่เสียค่าบริการ
ดูประกอบ เด็กเล็ก และการศึกษา เกี่ยวกับการเข้าเรียนฟรีของเด็กเล็ก(มีภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส)2019 https://www.youhomushouka.go.jp/about/
สอบถามรายละเอียด อุซึโนมิยะ โฮอิกุ กะ
โทรศัพท์ 028-632-2393

โรงเรียนอนุบาล

เป็นสถานที่สำหรับเด็กที่มีอายุ 3 - 5 ขวบ ผู้ที่มีความประสงค์ให้ติดต่อไปยังสหพันธ์โรงเรียนอนุบาลในเขตอุซึโนมิยะหรือสอบถามได้จากโรงเรียนอนุบาลโดยตรง

สอบถามรายละเอียด สมาคมสหพันธ์โรงเรียนอนุบาลในท้องที่อุซึโนมิยะ
โทรศัพท์ 028-625-1084

โรงเรียนประถม・โรงเรียนมัธยม

การศึกษาของญี่ปุ่นนี้ โรงเรียนประถม 6 ปี โรงเรียนมัธยมต้น 3 ปีโรงเรียนมัธยมปลาย 3 ปีกับมหาวิทยาลัย 4 ปีเรียกกันว่าระบบ6・3・3・4 โรงเรียนประถมจนถึงมัธยมต้น 9 ปีเป็นการศึกษาภาคบังคับ เปิดเทอมในเดือน 4 และหมดเทอมสุดท้ายในเดือน 3 ก็จะจบหลักสูตรใน 1 ปี
โรงเรียนประถมและมัธยมของราชการนั้นจะกำหนดให้ไปโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่พักอาศัยที่ใกล้บ้านที่สุดจะส่งจดหมายไปแจ้งถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนของนักเรียนใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าโรงเรียนให้ไปทำเรื่องได้ที่ที่กรมการศึกษาแผนกดูแลการศึกษา อนึ่ง ในกรณีที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่น โปรดปรึกษากับช่องรับปรึกษาก่อน
กรณีที่เข้าโรงเรียนประถม และมัธยมต้นของราชการจะไม่เสียค่าสมัครเข้าเรียน ค่าเทอม และค่าหนังสือ ส่วนที่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายคือ ค่าอุปกรณ์ในการเรียน・ค่าแบบฝึกหัดและค่าอาหารกลางวัน ค่าไปนำเที่ยวในที่ใกล้ๆและค่าเดินทางไปนำเที่ยวก่อนจบการศึกษา(ที่ไปค้างคืน) แต่ว่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ให้ปรึกษากับทางโรงเรียนแผนกดูแลการศึกษา

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ เคียวอิกุคังรีกะ (แผนกดูแลโรงเรียน)
โทรศัพท์ 028-632-2724

นอกจากนี้ ในกรณีที่เด็กไม่อยากไป โรงเรียนประถมและ มัธยมต้น ให้ไปที่ห้องปรึกษา ที่เคียวอิกุ เซ็นเตอร์ การใช้ชีวิตที่โรงเรียนการเข้าโรงเรียน (สำหรับเด็กที่อยู่ร.รอนุบาลปีสุดท้าย) ปรึกษาในเรื่องประเภทนี้เป็นต้น (ต้องจอง)

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ เคียวอิกุ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 028-639-4380 และหมายเลข 4381
ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 028-639-4380
ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน 028-639-4381
วันเวลารับเรื่อง วันจันทร์ - วันศุกร์: 9:00 - 17:00

จัดทำหนังสือมีหนังสือคู่มือการเรียนในชั้นมัธยมต้น เป็นภาษาโปรตุเกต ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ขอให้นำไปใช้ประกอบการเรียน

ให้การช่วยเหลือในการเข้าเรียน

ที่อำเภออุซึโนมิยะนี้ ถ้าสังเกตุเห็นว่าครอบครัวของเด็กมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินก็จะช่วยเหลือในด้านค่าอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่ต้องใช้ในโรงเรียน・ช่วยผู้ปกครองในด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ส่วนหนึ่ง

ผู้ที่จะรับการช่วยเหลือนี้ เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ที่พำนักอยู่ในอำเภอ เมือง อุซึโนมิยะ ที่ได้รับการสงเคราะห์ในการใช้ชีวิตอยู่
ครัวเรือนที่ได้รับการพิจราณาได้รับการช่วยเหลือได้เบี้ยเลี้ยงช่วยที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
กรณีที่วินิจฉัยเห็นว่าต้องยกเลิกหรือหยุดการให้การสงเคราะห์ในงบประจำปีด้านการใช้ชีวิต
คนในครอบครัวทุกคนจะต้องรายงานการมีรายได้ของปีก่อน ให้การสงเคราะห์การใช้ชีวิต1.3เท่าตัว
เกิดการเจ็บป่วย ประสบภัยพิบัติ ทำให้รายได้น้อยลง
เนื้อหาในเรื่องที่จะช่วย ครอบครัวที่รับการสงเคราะห์ในการใช้ชีวิต:
ค่าไปนำเที่ยวก่อนจบการศึกษาค่าบำบัดรักษาครอบครัวที่สมควรจะได้รับการคุ้มครอง: อุปกรณ์ที่ใช้ในการไปโรงเรียนและใช้ในการเรียน (จะกำหนดในวันที่ 1 เดือนเมษายน 1 ปีเท่านั้น) ค่าทำกิจกรรมนอกโรงเรียน ค่านำเที่ยวก่อนจบการศึกษา ค่าเดินทางไปมาโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน
วิธีการสมัคร รับใบคำร้องที่ทางโรงเรียนให้มา 「เขียนคำร้องขอความช่วยเหลือ」 กรอกข้อความที่สำคัญลงไป (ต้องยื่นคำร้องทุกปี)
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ กักโกคังรีกะ ชูงะกุ กลุ๊ป
โทรศัพท์ 028-632-2723

การดูแลนักเรียนชั้นประถม

หลังจากหมดเวลาเรียนแล้ว ถ้ามีความประสงค์ก็จะอยู่ที่โรงเรียนต่อได้ ในเวลาหลังเลิกเรียนก็จะให้เล่นกีฬาบ้าง มีห้องที่จะเรียนหนังสือได้ด้วย สำหรับเด็กประถม 1ถึงประถม6 นอกจากนี้สำหรับบ้านที่ผู้ปกครองต้องทำงาน ไม่มีใครอยู่ที่บ้าน (ประถม 1 ถึงประถม 3) ก็จะมีสถานที่สำหรับเด็กให้เล่นและอยู่กันอย่างสนุกสนานและปลอดภัยให้เด็กได้เล่นและมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้การแนะนำในการเรียนรู้พื้นฐานสังคมขนบธรรมเนียม ประเพณี ภายในอำเภอมีอยู่ 66แห่งด้วยกันทุกสถานที่จะอยู่ที่ในโรงเรียนประถม
เวลาที่ปฎิบัติงานหรือเนื้อหารายละเอียดขอให้ถามจากทางโรงเรียน หรือถามที่กรมการศึกษา

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ เคียว อิกุ อิงไก  โชไงกักชู กะ
โทรศัพท์ 028-632-2651

มัธยมปลาย・มหาวิทยาลัย

9 ปีที่เป็นการศึกษาภาคบังคับหลังจากจบแล้ว ส่วนมากก็จะไปเรียนต่อในชั้นมัธยมปลาย นักเรียนที่จบมัธยมปลายแล้วส่วนมากก็จะไปเรนฃียนต่อที่มหาวิทยาลัย
ในอำเภออุซึโนมิยะมีโรงเรียนมัธยมปลายของราชการจังหวัด 10 แห่ง กับโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน 5 โรงเรียน มัธยมปลายของประเทศมี1แห่ง และมีมหาวิทยาลัยของเอกชน 4 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมี วิทยาลัยของเอกชน โรงเรียนสายอาชีพ (โรงเรียนอาชีวะ) ผู้ที่มีความประสงค์ ให้ติดต่อสอบถามจากโรงเรียนโดยตรง

< โรงเรียนในเมืองอุซึโนมิยะ >
โรงเรียน หลักสูตร ภาควิชา・แผนก จำนวนปี ลักษณะพิเศษ
โรงเรียนมัธยมปลาย ร.รของจังหวัดหรือเอกชน เต็มวัน สายสามัญ
สายอาชีพ
ทั่วไปเป็นต้น
3 ส่วนมากจะเรียนในเวลากลางวัน 1 วันเรียน 5 - 8 ชั่วโมง
ภาคค่ำ 4 สำหรับผู้ที่กลางวันต้องทำงาน เรียนในเวลากลางคืนแทน 1 วันเรียน 4 ชั่วโมง
ระบบไปรษณีย์ สายสามัญ 4 - ส่วนมากเรียนที่บ้าน ส่งรายงานตามหัวข้อเรื่อง และมาทำกิจกรรมพิเศษหรือสัมพาษ์ที่โรงเรียน
โรงเรียนสายอาชีพ
โรงเรียนแต่ละประเภท
จังหวัดหรือเอกชน ทำอาหาร
พยาบาล
แผนกเสริมสวย
1 - โดยทั่วไปเมื่อเรียนจบมัธยมปลายแล้ว
ก็ยังมีโรงเรียนทั้งสายอาชีพและมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนให้มีความสามารถในด้านการทำงานและใช้ชีวิต
วิทยาลัย เอกชน ด้านการเลี้ยงดูเด็ก
ดนตรีเป็นต้น
2 สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรมัธยมปลาย แล้วแต่ยังต้องการเรียนหรือค้นคว้าต่ออีก หรือจะเลือกเรียนเพื่อประกอบเป็นอาชีพ
มหาวิทยาลัย ของประเทศหรือเอกชน รัฐเศรษฐกิจ
วิศวกรรม
แผนกการศึกษา
แผนกเกษตรกรรม
4 สำหรับผู้ที่เรียนมัธยมปลายจบแล้ว แต่ต้องการค้นคว้าด้านศาสตร์และศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย 2 - 5 หลังจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังต้องการจะค้นคว้า ในขั้นปริญญา หรือดอกเตอร์

●Link●
มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะโครงการ HAND「ได้จัดทำคู่มือการเรียน ที่มีหลากหลายภาษา 」
http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/news/1102/

เงินทุน
เพื่อช่วยเหลือในกรณีผู้ที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในการเรียนต่อมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยอำเภออุซึโนมิยะมีระบบเงินทุนและระบบเงินที่จะออกให้ก่อน

  ระบบเงินทุน ระบบเงินที่จะออกให้ส่วนหนึ่ง
สำหรับ มัธยมปลาย มัธยมปลายด้านอาชีพ โรงเรียนมัธยมต้น (หลักสูตรหลัง) วิทยาลัย มหาวิทยาลัยโรงเรียนสายอาชีพ (2 ปีขึ้นไป) สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ ผู้ปกครองของนักเรียน มัธยมปลาย อาชีวะ โรงเรียนมัธยมต้น (หลักสูตรหลัง) วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สายอาชีพ (มากกว่า 2 ปี)
ผู้ที่มีสิทธิสมัคร ชาวเมืองที่ได้รับการค้ำจุนจะเข้าเรียนได้ยากเพราะมีความจำเป็นในด้านเศรษกิจ ลงทะเบียนเป็นชาวเมืองในอำเภอ ไม่ติดค้างค่าภาษี เป็นต้น
คนค้ำประกัน 2 คน 1 คน
เงินที่ใช้คืน ไม่เสียดอกเบี้ย ให้ใช้คืนโดยส่งเข้าทางบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระยะที่เปิดรับ ทุกปีในปลายเดือน 2 - จนถึงปลายเดือน 1 ต้นเดือน 9 ของทุกปี - ถึงปลายเดือน 3
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ  เคียวอิกุ ฮิกะกุ กะ
โทรศัพท์ 028-632-2704