โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » สุขภาพ การบำบัดรักษา

สุขภาพ การบำบัดรักษา

สุขภาพ

โรคที่เกิดในชีวิตประจำวัน การรู้ตัวเร็วขึ้น และรักษาได้ทันเวลานั้นก็คือจะต้องรับการตรวจสุขภาพ มีการตรวจมะเร็งปีละ 1 ครั้งเพื่อจะได้รู้ถึงสุขภาพของตัวเองตอนที่ไปรับการตรวจนั้นจำเป็นต้องนำใบตั๋วการตรวจโรคและใบรับรองว่าเข้าประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นพลเมืองในอุซึโนมิยะ

ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ (แผนกส่งเสริมดูแล สุขภาพ) เคงโกโจชิงกะ
โทรศัพท์ 028-626-1129

●Link●ริงค์ไปที่ คู่มือแนะนำการใช้ชีวิต「暮らしの便利帳」“健康診査”ตรวจสุขภาพ(ภาษาต่างประเทศให้ดูที่หน้าp.35-36)

ภาษาญี่ปุ่น
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/716/2018_63-79_kenko.pdf

ภาษาอังกฤษ
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/972/h30euglish.pdf

ภาษาจีน
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/973/h30china.pdf

ภาษาโปรตุเกต
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/975/h30porutogaru.pdf

ภาษาไทย
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/977/h30taigo.pdf

ภาษาสเปน
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/976/h30supein.pdf

ภาษาเกาหลี
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/974/h30korea.pdf

ภาษาเวียดนาม
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/732/h30betonamu.pdf

ระบบค่ารักษาในจำนวนเงินมาก

ในกรณีที่ป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลระยะยาวนาน ก็จะต้องจ่ายค่าบำบัดรักษาเองเป็นจำนวนเงินมาก
ระบบค่ารักษาในจำนวนมากนี้ ถ้าเป็นผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพที่เป็นของทางการ (ประกันภัยสุขภาพประชาชน สหภาพประกันภัยสุขภาพ เคียวไกเคมโป เป็นต้น) เงินที่จ่ายค่ารักษาที่โรงพยาบาลหรือที่แผนกยา ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินมากเกินกว่าที่กำหนดไว้แล้ว ก็จะช่วยแบ่งเบาในจำนวนที่ต้องจ่ายเอง เป็นระบบที่จะช่วยในส่วนที่จ่ายเกินไป แต่ว่า ขึ้นอยู่ที่อายุและรายได้ด้วย ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพที่เป็นของทางการนั้น ถ้ายื่นใบคำร้องทำเรื่องขอให้ช่วยในค่ารักษาจำนวนมาก ก็จะได้รับเงินช่วย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือผู้ที่มีโครงการณ์จะเข้าโรงพยาบาลรักษาตัว ให้ขอทำเรื่องยื่นที่ประกันบำบัดรักษาสุขภาพ ก็จะออกหนังสือการวินิฉัย จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเงินเองตามวงจำกัดให้กับโรงพยาบาลตามกฎหมายกำหนด

< ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพของประชาชน >
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิโฮเก้น เนงกิง (ประกันเงินบำนาญ)
โทรศัพท์ 028-632-2318
< ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพ >
ติดต่อสอบถาม เจนโกกุ เคงโกโฮเก้น เคียวไก โทจิหงิ ชิบุ
โทรศัพท์ 028-616-1691

ระบบการบำบัดรักษาในต่างประเทศ

ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพของประชาชนและประกันสังคมถ้าเดินทางไปต่างประเทศในกรณีต้องเข้ารับการรักษาเพราะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกลับมาแล้วมาทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายที่เสียไปที่ญี่ปุ่นได้
หลังจากจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนเต็มราคาไปแล้ว ให้ทำเรื่องยื่นขอได้

< ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพของประชาชน >
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ โฮเก้น เนงกิงกะ
โทรศัพท์ 028-632-2318
< ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพ >
ติดต่อสอบถาม เจนโกกุ เคงโกโฮเก้นเคียวไก โทจิหงิชิบุ
โทรศัพท์ 028-616-1691

การรักษาพยาบาล

ในเวลาวิกาล และในวันหยุด ถ้าเกิดไม่สบายอย่างกระทันหัน สามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลฉุกเฉินได้

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ ยากัง คิวจิทึ คิวคิว ชินเรียว โจ
สถานที่ อุซึโนมิยะชิ ทาเกบะยาชิโจ 968
โทรศัพท์ 028-625-2211
< แผนกที่ตรวจรักษา >
แผนกที่ตรวจรักษา ในเวลากลางคืน (ทุกวัน) กลางวัน (หยุดวันอาทิตย์・วันหยุดราชการ)
อายุรกรรม・เด็กเล็ก 19:30 - 7:00 9:00 - 17:00
ทันตแพทย์ 19:30 - 24:00

※ นำใบโฮเก้นโชและนำใบที่มีสิทธิได้รับการตรวจรักษาฟรีของเด็กไปด้วย


●Link●ริงค์

①กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน「มีเอกสารอธิบาย ที่มีคำแปล สำหรับชาวต่างชาติ」(ภาษาญี่ปุ่น อังฤกษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/setsumei-ml.html

②จังหวัด ไออิจิ「มีหนังสือคู่มือ องค์กรการรักษาพยาบาล สำหรับคนต่างชาติ」(ภาษาญี่ปุ่น อังฤกษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน ไทย)
http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/manual/index.html

➂ ข้อมูลการรักษา โทจิหงิ อิเรียวโจโฮ เน็ท(สามารถค้นหาข้อมูลองค์กรการรักษาเป็นภาษาต่างประเทศได้)
https://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/

④ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดโทจิหงิได้ผลิต「หนังสือคู่มือการรักษาเป็นภาษาต่างประเทศ」
(แต่ละข้อมูลมีภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้ด้วย)

ภาษาอังกฤษ http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_eng.pdf

ภาษาจีน http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_chi.pdf

ภาษาเวียตนาม http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_viet.pdf

ภาษาฟิลิปินส์ http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_fili.pdf

ภาษาโปรตุเกต http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_por.pdf

ภาษาสเปน http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_esp.pdf

ภาษาเกาหลี http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_kor.pdf

ภาเนปาล http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_nepal.pdf

ภาษาไทย http://tia21.or.jp/parts/files/medical_info_thai.pdf