นอกจากนี้

แผ่นพับแจกที่มีหลากหลายภาษา ・ไกด์ (แนะนำ)

(อัง: ภาษาอังกฤษ จีน: ภาษาจีน โปร: ภาษาโปรตุเกส ไท: ภาษาไทย ส: ภาษาสเปน เกา: ภาษาเกาหลี ตะกะ: ภาษาตะกะลอก) เวียต ภาษา เวียตนาม เนปา ภาษาเนปาล
  แผ่นแจก・ชื่อเรื่องที่แนะนำ (ไกด์) ภาษา มีวางแจกให้ที่
อัง จีน โปร ไทย สเป เกา เวียด ตะกะ เนปาล
การใช้ชีวิต รายละเอียดหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตที่เขียนบอก     ที่แผนกชาวเมือง
สมาคมนานาชาติของอำเภอ
ยูบิ ซาชิ ไคอิวะ โจ    
ขยะ การแยกขยะของอำเภออุซึโนมิยะ・การทิ้งขยะ   ที่แผนกชาวเมือง
ศูนย์ชาวเมืองในท้องถิ่น แผนกลดขยะ
กรีนพากค์ โมบะรา
(สถานที่ กำจัดขยะ)
                กรีนพากค์ โมบะรา・คังเกียว กักกุชู เซ๊นเตอร์
ท่องเที่ยว แผ่นแจกการท่องเที่ยวอำเภออุซึโนมิยะ             ช่องแลกเปลี่ยนในการนำเที่ยว
อุซึโนมิยะคังโกคอมเปนชั่นเคียวไก ที่แนะนำการท่องเที่ยวที่อยู่ภายในสถานีรถไฟ JRอุซึโนมิยะ
Utsunomiya Area Guide              
ภาษี หนังสือคู่มือ เรื่องภาษี ที่ทำการอำเภอ สมาคมานานาชาติของอำเภอ
การรักษา คู่มือข่าวสารการรักษา สำหรับคนต่างชาติ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ โทจิหงิ、ก๊อกกุไซ พลาซ่า
สุขภาพพ่อแม่และลูก สมุดคู่มือสุขภาพแม่และเด็ก     ที่ทำการอำเภอ, โทมิยะ・ฮิรายอิชิ・ศูนย์ชาวเมืองท้องถิ่นสุงะตะกาว่า, คามิคะวาจิ・ศูนย์สภาตำบลย่านคะวาอุจิ
การศึกษา แนะนำเรื่องการเรียน
หนังสือแนะนำการเข้าโรงเรียน
    แผนกดูแลศึกษาของโรงเรียน
หนังสือแนะนำโรงเรียนประถมและมัธยม
ยินดีต้อนรับสู่ เมืองอุซึโนมิยะ
      แผนกโรงเรียนและการศึกษา สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
แผ่นแจกในเรื่องการศึกษาของเด็กต่างชาติ       แผนกโรงเรียนและการศึกษา แผนกดูแลโรงเรียน
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
เกี่ยวกับระบบการช่วยเหลือ           แผนก ควบคุมการศึกษา
แนะนำอธิบายในเรื่องการศึกษาชั้นมัธยมปลาย     มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะแผนกนานาชาติ
สถานที่ สถานที่สำคัญที่ประเทศกำหนด โทบิยาม่าโจเซกิ แผ่นพับภาพถ่ายของโทบิยะม่า โจเซกิ โคเอ็ง                 โทบิยะม่า เรคิชิ ไทเกน กัง
สถานที่สำคัญที่ประเทศกำหนด ซากปรักหักพังของ เนโกะย่าได แผ่นพับภาพถ่ายโบราณ
สถานที่หักพังของอุซึโนมิยะฮิโลบะ
                ลานกว้าง ของซากปรักหักพังของอุซึโนมิยะ
สมบัติวัฒนธรรมของประเทศ
แนะนำเกี่ยวกับบ้านที่มีชื่อเดิมว่า ชิโนฮาระ
                ชื่อเดิมคือ ชิโนฮาระ
การแนะนำโรงศิลปะ อุซึโนมิยะ
สถานที่แสดง เทพนิยาย อุซึโนมิยะ
                อุซึโนมิยะ บิ จุ ซึ กัง
ภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะอุสึโนะมิยะ                
อุซึโนมิยะ โยเซอิ มิวเซียม                 ห้องที่ประดับ เกี่ยวกับเทพนิยาย อุซึโนมิยะ

*นอกจากนี้ ยังมี ภาษาฮินดี ภาษาอินโดนีเซีย