โฮม » คำถามที่ถูกถามมาก

คำถามที่ถูกถามมาก

เกี่ยวกับ UCIA

UCIA นี้คือหมู่คณะเกี่ยวกับอะไร
UCIA นี้ ก่อตั้งเมื่อปี 1997 เป็นรั้วชั้นนอกในการรับภาระในด้าน การทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนระหว่าง เมืองที่เป็นบ้านพี่เมืองน้อง  และส่งเสริมให้ชาวเมืองเข้าใจ และจะให้การช่วยเหลือ ในกิจกรรมของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นนี้  เริ่มมีกิจกรรมนิติบุคคลโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่ปี 2008 เดือน 9 มีกลุ่มชนที่มีเป้าหมาย อยากจะ ช่วยผ่อนคลาย ในหลากหลายปัญหา

กิจกรรมของ  UCIA

UCIA นั้นทำอะไรบ้าง
มีห้องเรียนสอนภาษาและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่และยังให้ข้อมูลข่าวสารในการใช้ชีวิตประจำวัน  ตลอดจนให้คำปรึกษาในด้านการใช้ชีวิต  มีคร์อสเรียนภาษาต่างประเทศสำหรับชาวเมืองญี่ปุ่น จัดกิจกรรมตามฤดูกาลให้ชาวเมืองและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนานาชาติ・และการให้ความเข้าใจ

จะพบปะแลกเปลี่ยนกับชาวต่างประเทศ ในวาระโอกาสไหน?
เดือนละครั้งจะจัดงานดื่มกาแฟซึ่งคล้ายงานปาร์ตี้เล็กๆที่ UCIA จัดกิจกรรมตามฤดูกาลให้เข้าไปเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ ในฤดูสตรอเบรี่ก็จะจัดให้ ไปเก็บถึงสวนปลูก ดูที่หน้าปาร์ตี้แลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับด้านอาสาสมัคร

กิจกรรมของอาสาสมัครของ UCIA มีอะไรบ้าง
เข้าเป็นสมาชิกของ UCIA แล้วก็สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมตามสังกัดต่างๆของอาสาสมัครได้
เนื้อหาหลักสำคัญในการ วางโครงงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนนานาชาติต่างๆเช่นการสอนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างประเทศ จัดหาผู้ช่วยในการแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง บ้านพี่เมืองน้อง จัดหาครอบครัวอุปถัมถ์ จัดหาครูผู้ช่วยสอนในภาษาต่างประเทศ และยังมีการแปลเอกสาร และล่ามแปลภาษาให้ด้วย

ขั้นตอนในการดำเนินเรื่องต่างๆ

ถ้าจะเป็นสมาชิกของ UCIA จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
ถ้ามีจุดประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก เขียนเอกสารสมัคร และนำมาที่สำนักงาน พร้อมค่าสมาชิก  ทางสำนักงานจะออกบัตรสมาชิกให้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก โฮม เพรส   ดูที่หน้าที่แนะนำการเข้าเป็นสมาชิก
จะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าอยาก จะลงข้อความในหนังสือข่าวสารของสมาคม
UCIA จะเปิดประกาศรับสมัครข้อความที่อยากจะลงล่วงหน้า  รายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามที่สำนักงาน
ในกรณีที่อยากจะขอให้  UCIA สนับสนุน จำเป็นต้องทำเรื่องอย่างไรบ้าง ?
UCIA ถ้าขอให้ร่วมมือในการช่วยสบันสนุน  จะให้เขียนข้อความยินยอมที่จะร่วมลงชื่อในการเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกัน
รายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามที่สำนักงาน

นอกจากนี้

สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไหม ?
เรียนได้ที่ UCIA ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันเสาร์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนมิยะ ทุกวันพฤหัสเรียนได้ที่โซโง ฟุกุชิเซ็นเตอร์ ทุกวันเสาร์เรียนได้ที่ โชไงย กักชูเซ็นเตอร์  รายละเอียดให้ดูที่หน้า  ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาต่างประเทศได้ไหม ?
ปีนี้ มีคร์อสเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี รายละเอียดให้ดูที่หน้าการเรียนภาษาต่างประเทศ
พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ สามารถปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศได้ไหม ?
UCIA สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ และ (UIP) ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ ชั้น 2 เป็นที่ปรึกษาได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ   ปรึกษาทางโทรศัพท์ ก็ได้
เดือนละ 1 ครั้ง บริการให้ปรึกษากับนักกฏหมาย สำหรับผู้ที่ต้องการจะปรึกษาด้านเรื่อง วีซ่า (VISA) หรือการเปลี่ยนสัญชาติ (ต้องจองล่วงหน้า) รายละเอียดดูจากหน้า ที่ให้บริการทั่วไปแก่ชาวต่างประเทศ
รับแปลเอกสาร  และหาล่ามแปลภาษาให้ได้ไหม ?
UCIA  มีผู้ที่แปลเอกสาร และล่ามแปลภาษา อยู่ในทะเบียนแต่ต้องเสียเงินในการใช้บริการ  โปรดดูรายละเอียดใน หน้าที่ระบุบอกเรื่องการแปลเอกสารและล่าม
ต้องการหาผู้ที่ให้ความร่วมมือและ เข้าใจในนานาชาติ มาช่วยในงานภารกิจแลกเปลี่ยน สามารถช่วยแนะนำให้ได้ไหม ?
UCIA นี้มีผู้ที่สามารถช่วยสอนในด้านอาหาร และการละเล่น ตลอดจนถึงเรื่องการแนะนำในด้านวัฒนธรรม จะแนะนำผู้ที่จดทะเบียนของ UCIA ที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ รายละเอียดขอให้มาสอบถามโดยตรงได้ที่ สำนักงาน