โฮม » ข่าวสาร/และการชี้แนะต่างๆ

ข่าวสาร/และการชี้แนะต่างๆ

จดหมายข่าวสาร ชื่อ โอย

 ชาวต่างประเทศที่พำนักในอำเภออุซึโนมิยะ สามารถอ่านข้อมูลต่างๆในหลายๆด้าน เช่น การ ใช้ชีวิต/วัฒนธรรม/ประเพณี บริการของรัฐ กิจกรรมต่างๆ และคร์อสเรียนต่างๆ จะบอกผ่านทางจดหมายข่าวสารที่ชื่อ โอย ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 โอย ที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น (จะมีตัวช่วยบอกในการอ่าน) มีทั้งหมด 5 ภาษามี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ผู้ที่ประสงค์จะให้ส่งเป็นทางเมลล์ ให้บอกความประสงค์โดยตรงที่สำนักงาน

 โอย (PDF:0.6MB)

ภาพถ่าย ข่าวสาร

 UCIA จะออกหนังสือ จดหมายข่าว ลงตามเดือนที่เป็นเลข คี่ ในวันพุธที่ 3 ของเดือน UCIA จะลงภาพถ่ายของข่าวสาร ในงานกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

 รูปหรือภาพที่ตัดมาประกอบข่าวสาร (PDF:224KB)

หนังสือ จดหมายข่าว

 UCIA นี้มีสาขาในการจัดกิจกรรมอย่างกว้างขวาง และจะลงหนังสือ จดหมายข่าวประกาศให้ทราบปีละ 3 ครั้ง (เดือน 7 เดือน 11 เดือน 3)
 นอกจากหนังสือและจดหมายข่าวของ UCIA แล้ว ยังมีการแนะนำสมาชิกของสมาคมด้วย

 หนังสือ จดหมายข่าว (PDF:2.1MB)

วงแหวน

  ชื่อองค์กร ภาษา URL
การใช้ชีวิต ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิต (สมบัติหลวง) สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจ.วโทจิหงิ อังกฤษ http://tia21.or.jp/life/english/index.html
ภาษจีน http://tia21.or.jp/life/chinese/
ภาษโปรตุเกส http://tia21.or.jp/life/portuguese/index.html
ภาษาสเปน http://tia21.or.jp/life/spanish/index.html
ที่ช่วยเหลือคนต่างชาติ พอร์ทัล
กรมการควบคุมการพำนักอาศัย ภาษาญี่ปุ่น
(หลากหลายภาษา) https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
ข่าวสารการใช้ชีวิต หลากหลายภาษา
(สมบัติ)องค์การสมาคมบริหารส่วนภูมิภาคนานาชาติ
ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้อีก 12ภาษา
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html
ข่าวสาร NHK Online เอ็น เฮส เค ออนไลน์
NHK World เอ็น เฮส เค วารุโดะ
ภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ 17 ภาษา
http://www.nhk.or.jp/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
บำบัดรักษา ข่าวสารการรักษา โทจิหงิ เน็ท ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/
ใบสอบถามประวัติคนไข้
NPO มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติ ปาร์ตี้ โคนันได(สมบัติ) มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติคานากาว่า
ภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้
17ภาษา
http://www.kifjp.org/medical/
(NPO) AMDAศูนย์ข่าสารและบำบัดรักษา
บุงกะโจ
ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 7ภาษา
https://www.amdamedicalcenter.com/
(NPO) ซีเนี่ย=กอกกุไซโฮเก้นเคียวเรียกุ ชิมิงโนะไก ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
http://share.or.jp/index.html
ภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น・หนังสือคู่มือในการดำรงชีวิต
บุงกะโจ
ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 5 ภาษา
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/handbook/
การศึกษา ไดโยบุเน็ตโตะ
มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะ HANDS
โครงการณ์แฮนส์
ไกโกกุยิน จิโด เซโตะ ชิเฮ็นหงิไก
ภาษาญี่ปุ่น http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/
วีซ่า กรม ตรวจคนเข้าเมือง ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 5 ภาษา
http://www.immi-moj.go.jp//index.html
กฎ
หมาย
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย
โฮเตราสึ โทจิหงิ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
http://www.houterasu.or.jp/tochigi/
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว อุซึโนมิยะ สมาคม คอมเบคชั่น ภาษาญี่ปุ่น
และอีก 3 ภาษา
http://www.utsunomiya-cvb.org/