โฮม » ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

 UCIA ภายในเมืองอุซึโนมิยะนี้มีห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นถึง 3 แห่งด้วยกัน  โดยแบ่งแยกชั้นเรียนออกตามระดับ ตั้งแต่ต้น เริ่มเรียน จน ถึงชั้นสูง เรียนห้องละไม่กี่คน จัดแบ่งเป็นกลุ่ม ผู้ที่มาเริ่มเรียนใหม่ ครูอาสาสมัครจะช่วยสอนให้เข้าใจเป็นอย่างดี  อย่าพลาดโอกาสนี้มาเรียนให้ได้

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างประเทศ

สถานที่ วัน เวลา ค่าเล่าเรียน ระดับ
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ วันอังคาร 18:00 - 20:00 1 เดือน
1,000เยน
ชั้นสูง
วันพุธ 10:00 - 12:00, 13:30 - 15:30 ระดับต้น - ระดับกลาง
วันเสาร์ 13:30 - 15:30
ศูนย์สงเคราะห์ต่างๆของอำเภอ วันพฤหัส 18:00 - 20:00
ศูนย์ฝึกหัดคนพิการทางตอนเหนือ วันเสาร์ 18:30 - 20:30

 ไม่ต้องจองล่วงหน้า  ผู้ที่มาครั้งแรกให้มาก่อนเริ่มเรียน ๑๐ นาที

ลานกว้างแห่งภาษาญี่ปุ่น

สถานที่ วัน เวลา ค่าเล่าเรียน
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ วันจันทร์ 13:30 - 14:30,
14:30 - 15:30,
15:30 - 16:30,
16:30 - 17:30
1 ชั่วโมง 150 เยน

 จะช่วยเหลือในผู้ที่ อยากอ่าน! อยากเขียน! อยากพูด! ภาษาญี่ปุ่น  โปรดเลือกเวลาที่สดวก แล้วโทรฯมาสมัครเรียนได้ที่(หมายเลขโทรฯ: 028-616-1870)
 ※ ในกรณีที่ไม่มีนักเรียนก็จะปิดคร์อสเรียน  กรูณาโทรฯมาสมัครก่อนล่วงหน้า

ตารางห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นของอำเภออุซึโนมิยะ
日本語(ふりがな付き)(PDF:132KB)
English(PDF:54KB)
汉语(PDF:178KB)
Português(PDF:116KB)
าษาไทย(PDF:114KB)
한국어(PDF:159KB)
แผนที่ของห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอำเภออุซึโนมิยะ
日本語(PDF:177KB)
English(PDF:651KB)